Öğrenciyim

 

Sevgili Öğrencilerimiz, pandemi sürecinde uzaktan öğretim ile (senkron veya asenkron olması önemli değil) yürütülen her bir dersinize, ilgili hafta içerisinde herhangi bir zamanda (7/24) giriş yapıp, ders notlarına erişim yapmanız yeterlidir.

 

Değerli Öğrencilerimiz

 

Üniversitemiz tarafından yürütülecek uzaktan öğretim sürecinde sistemin kullanımına yönelik "Online Ders Tanıtım Klavuzu" yayınlanmıştır. Diğer bilgilere aşağıda yer alan sekmeleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Canlı Ders dokumanı için tıklayınız

 

Sevgili Öğrencilerimiz,
Küresel Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 19.03.2020 tarih ve E.22344 sayılı yazısı gereği, Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için, sadece Pandemi Döneminde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda “tamamen teorik” dersler ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları”nın uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmiş olup bu konuya ilişkin usul ve esaslar Üniversitemiz Senatosunun 20.03.2020 Tarih ve 25 Sayılı toplantısında belirlenmiştir. Buna göre dersler, 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren kaldığı yerden devam edecektir. Bu sürecin nasıl yürütüleceğine dair özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Uzaktan öğretimle yürütülecek dersler: “tamamen teorik” dersler ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları”
Pandemi döneminde Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan “tamamen teorik” dersler ile “uygulamalı derslerin teorik kısımları”, mevcut ders programı ve ders görevlendirmelerine göre uzaktan öğretim yoluyla eşzamansız (asenkron) olarak yürütülecektir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde sistem arayüzünde eşzamanlı (senkron) öğretim imkanları da sunulacak olup, sisteme eklenecek Forum arayüzü üzerinden öğretim elemanlarımız sanal sınıflarındaki öğrencileriyle ders içeriğiyle ilgili etkileşimde bulunabileceklerdir.

Önlisans ve lisans programlarında derslerin işlenişi
Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek tüm önlisans ve lisans programlarının “tamamen teorik” dersleri veya “uygulamalı derslerin teorik kısımları” için öğretim elemanlarımız, her hafta için dersin içeriği ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış her türlü öğretim materyallerinden (word ya da pdf formatında ders notları, ders sunumları, kaynaklar, etkinlik materyalleri, sorular, ödevler ve kendi çektikleri dersle ilgili en fazla 20 dakikalık videolar) en az ikisini öğrencilerimizin çalışmaları için sisteme yükleyeceklerdir.

Lisansüstü programlarda derslerin işlenişi
Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan tüm lisansüstü programlarda (hâlihazırda uzaktan öğretim ile yürütülen tezsiz yüksek lisans programları hariç) yer alan 5000, 6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu teorik dersler için de öğretim elemanlarımız, (adobe connect, google classroom, zoom, Microsoft teams, vb ortamları) her hafta için dersin içeriği ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış her türlü öğretim materyallerinden (word ya da pdf formatında ders notları, ders sunumları, kaynaklar, etkinlik materyalleri, sorular, ödevler ve öğretim elemanı tarafından çekilmiş dersle ilgili videoları) en az ikisini öğrencilerimizin çalışmaları için sisteme yükleyeceklerdir.
Tez, tez izleme, seminer ve uzmanlık derslerinde de öğretim elemanlarımız her hafta için dersin içeriği ve kazanımlarına uygun olarak yapılmış çalışmalar (tezin bölümleriyle ilgili yapılan taslak çalışmalar, literatür özetleri, geliştirilen veri toplama araçları, etkinlikler ve materyaller, seminer konusu ile ilgili çalışmalar ve kaynaklar, öğretim elemanının öğrencilerin tez ve seminer çalışmalarıyla ilgili verdiği geri dönütler ve öğretim elemanı tarafından çekilmiş dersle ilgili videoları) veya hazırlanmış her türlü öğretim materyallerinden (word ya da pdf formatında ders notları, sunumları, kaynaklar, etkinlik materyalleri, sorular, ödevler ve öğretim elemanı tarafından çekilmiş dersle ilgili videoları) en az birini öğrencilerimizin çalışmaları için sisteme yükleyeceklerdir.
Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantıları ile tez savunmaları, şeffaf, ölçülebilir, denetlenebilir, hukuki süreçlerde açıklanabilir ve savunulabilir şartlar altında stüdyo sınıf kullanılarak dijital ortamda yapılacaktır.

Uygulama dersleri ve yoğunlaştırılmış akademik takvim
2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde uzaktan öğretim yoluyla verilemeyen “uygulama dersleri”nin ve “derslerin uygulama kısımları”nın telafisi ile tüm derslerin sınavlarının yapılabileceği yoğunlaştırılmış akademik takvim, COVİD -19 salgınının seyrine göre daha sonra belirlenip uygulanacaktır. Dersler, Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden takip edilecek olup, bu merkeze buradan erişilebilecektir. Öğrencilerimizin uzaktan öğretim yoluyla eğitim almada karşılaşabilecekleri muhtemel sorunların (bilgisayar ve internet erişimi vb.) farkındayız. Bu nedenle, indirildikten sonra internet bağlantısı gerektirmeyen içerikler hazırlanmasına olanak tanıyan sistemle derslerin işlenmesi sağlanacaktır. Öğrencilerimiz, her bir dersi öğretim elemanlarının haftalık yönlendirmesine göre alacak; bu yönlendirmeye bağlı olarak dersleri dinleme, ders notları, sunumları ve kaynakları okuma, raporlama, ödev hazırlama gibi çalışmaları haftalık olarak gerçekleştireceklerdir. Ayrıca, bu süreçte öğrencilerimiz sadece içerikle başbaşa bırakılmayacak; sorularının öğretim elemanı tarafından cevaplanması için internet üzerinden ilgili öğretim elemanıyla iletişim kurmalarına imkân verilecektir.

Bu süreçte ölçme değerlendirme
Bu dönemle sınırlı olmak kaydıyla, sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de gözönünde bulundurularak, Üniversitemizin yetkili kurullarınca belirlenecek ve "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” ilkeler doğrultusunda yürütülecektir. Bu konudaki düzenlemeler en kısa sürede öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız
Bu amaçla, tüm öğrencilerimize mümkün olan en kaliteli hizmeti verecek şekilde gerekli altyapı, donanım ve bilişim sistemleri, başta Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz olmak üzere tüm ilgili birimlerimizin koordinasyonu ve iş birliği ile gözden geçirilmiş ve iyileştirilmiş, işleyiş oldukça kolay ve kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu kapsamda, uzaktan öğretim yoluyla yapılacak eğitimlere ilişkin gerekli bilgilendirmeler, internet sayfamız, e-posta servisimiz, kısa mesajlar ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile yapılmaya devam edecektir. Öğrencilerimizin soru ve taleplerine telefon/e-posta yoluyla yanıt vermek üzere kendi birim ve bölümlerinde “çağrı merkezi” oluşturularak canlı destek verilecektir. Her birim/bölüm/program için oluşturulan bu destek ekibiyle, öğrencilerimizin uzaktan öğretime uyum sürecini kolay bir şekilde tamamlamaları için her zaman yanlarında olacağız.
Öğrencilerimiz, uzaktan öğretim yoluyla derslerin işlenişine ilişkin ihtiyaç duyacakları tüm bilgilere “Online Ders Tanıtım Kılavuzu” na buradan ulaşabilirler.

Değerli Öğrencilerimiz,
Dünyada ve ülkemizde yaşanan Coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle olağanüstü şartların yaşandığı bugünlerde Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi, sizlerin eğitim-öğretim ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması ve bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunların asgariye indirilmesi için tüm imkânlarımızla yoğun çabalar sarfetmekteyiz. Bununla birlikte, yaşadığımız bu zor süreçte, siz değerli öğrencilerimizin de anlayış, hoşgörü, destek ve fedakârlığını beklemekteyiz. Öte yandan bu sıkıntılı süreçte hem kendinizin, hem de toplumun sağlığını korumak ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla tavsiye edilen temizlik, hijyen ve korunma kurallarına uymaya ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen göstermenizi önemle rica ediyoruz.

EVDE KALIN, SAĞLICAKLA KALIN.

eDers Platformuna Giriş İçin:

Kullanıcı adı: öğrenci numarası
Şifre: T.C kimlik numarasının ilk 5 hanesi

MS TEAMS Giriş Bilgileri:

Kullanıcı adı: TRÜ e-posta adresi
Şifre: abc + T.C kimlik numarasının ilk 5 hanesi + @ (örnek şifre: abc12345@)

Trabzon Üniversitesi Eders platformunu önceden kullanan öğrencilerimiz eski şifrelerini kullanmaya devam edebilirler.